Tại sao New Zealand chỉ liên minh duy nhất với Hoa Kỳ?

Ngày:28/08/2020  
five eyes

Có lẽ quan trọng nhất là liên minh Five Eyes (ngũ nhãn)

Liên minh này là một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo. Vì vậy, New Zealand có quyền truy cập vào mọi thứ mà Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Trong khi nó bắt đầu, gần bắt đầu Chiến tranh Lạnh, về việc do thám Liên Xô và các đồng minh của nó, kể từ đó, nó đã phát triển về bản chất, bao gồm các nhóm khủng bố và các quốc gia khác có thể ảnh hưởng đến các thành viên liên minh theo cách này hay cách khác.

Ngoài ra còn có đối tác khác của liên minh ANZUS

Mặc dù Hoa Kỳ rõ ràng là quan trọng, nhưng đối với liên minh này, theo như New Zealand có liên quan, Úc có lẽ quan trọng hơn nhiều về vị trí địa lý nhưng cũng vì mối quan hệ Khối thịnh vượng chung mà Hoa Kỳ không chia sẻ với một trong hai quốc gia.
KHỐI ANZUS

New Zealand cũng có các thỏa thuận, kiểu này hay kiểu khác với các quốc gia như Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tonga, Papua New Guinea và Pháp.


www.Uviet.net