Star Lord có thực sự sở hữu sức mạnh của một Celestial hay không?

Ngày:02/08/2020  

Peter (Star Lord) là con trai của Ego 

Ego là một vị thần vũ trụ Celestial và Peter (Star Lord) là con trai của ông, người con duy nhất thừa hưởng sức mạnh di truyền của vị thần này. Nếu chúng ta xem xét lời giải thích của Ego rằng ông ta phải mất hàng triệu năm để củng cố khối lượng và năng lượng để hoạt động ở cấp độ vị thần bé nhỏ khi mà ông khiêm tốn như Drax, thì chúng ta có thể kết luận rằng khi phá hủy ánh sáng của Ego, Peter không còn truy cập vào một nguồn năng lượng của Celestial này nữa.
star lord contrai Ego

Tuy nhiên, Ego cũng tuyên bố Peter là một nguồn tích trữ năng lượng. Đây có phải là nghĩa đen? Hay đó là sự tương thích tốt nhất của ông ta đối với một số thiết bị để giúp anh ta kiểm soát sức mạnh phân tán mà ông ta (Ego) đã trồng trên hàng ngàn hành tinh khác? Peter có phải là khối điện trở hay tụ điện hay cổng logic để tương tác với Ego không?.

Âm mưu thâu tóm vũ trụ của Ego

Ego cha của Peter

Ego muốn thâu tóm toàn bộ vũ trụ bằng cách cấy hạt giống của mình trên khắp các hành tinh trong khắp vũ trụ, tuy nhiên bản thân ông không đủ áp năng lượng để thực hiện điều đó, Ego cần có thêm một vị thần tương đương để tương tác quá trình này, đó là chính là Peter con trai ông là một Celestial.

Sức mạnh của Peter phụ thuộc vào nguồn ánh sáng của Ego

Chúng ta biết rằng Ego có động cơ thầm kín để thuyết phục Peter rằng sức mạnh của anh ta phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Ego? Đây có thể là một tiết lộ trong Guardians of the Galaxy Tập 3. Bằng cách nào đó, anh ta đã nắm giữ Power Stone trong vài giây trước khi được tiếp sức bởi Gamora sau đó là Drax và Rocket.
star-lord giữ ngọc
Ảnh: Peter đang nắm viên đá vô cực Power Stone, bất cứ người phàm trần nào cũng phải chết tan xác khi chạm vào vật thể đó.

Vì vậy, bên trong Peter phải có thứ gì đó mang lại cho anh ta độ bền siêu phàm ngay cả khi không được tiếp cận với nguồn sức mạnh từ Ego.

Tôi sẽ quan tâm để xem đầu cơ của tôi được xác nhận.

www.Uviet.net