Quyền năng của Doctor Manhattan mạnh đến mức độ nào?

Chủ đề có liên quan: