Quân đội Lithuania nhận thêm tên lửa sát Tank Javelin của Hoa Kỳ

tháng 8 09, 2020