Philippines Tuyên Bố Sẽ Cầu Cứu Quân Đội Hoa Kỳ Nếu Trung Quốc Tấn Công Hải Quân Của Họ

tháng 8 27, 2020