Nga chào mời Ấn Độ mua loại Xe Tank hạng nhẹ Sprut trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc

Chủ đề có liên quan: