Mức trần của hợp đồng General Dynamics trong việc sản xuất phương tiện GMV 1.1 đã tăng thêm 49 triệu Mỹ Kim

Chủ đề có liên quan: , ,