một số cử tri của Đảng Dân Chủ nay qua ủng hộ Donald Trump

Ngày:30/08/2020  
Cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Yahoo News và YouGov sau kỳ Đại hội toàn quốc Đảng Cộng Hòa vừa qua cho thấy điểm tín nhiệm của Jose Biden thường dẫn trước Donald Trump nay đã bị rớt xuống còn 6 điểm là thấp nhất trong nhiều tháng qua của Joe Biden. Lý do có một số cử tri của Đảng Dân Chủ nay qua ủng hộ Donald Trump. Các vụ bạo loạn hôi của ở Kenosha bang Wisconsin của phong trào người da đen Black Lives Matter cũng làm cho nhiều ngườu lâu nay không ủng hộ Trump nay sẵn sàng dồn phiếu cho Trump.
Donald Trump thắng thế


www.Uviet.net