Lực lượng vũ trang Hy Lạp trong tình trạng báo động khi căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng

tháng 8 12, 2020