Không quân Mỹ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

Ngày:08/08/2020  

Tên lửa Liên lục địa Minuteman III được phóng đi ở khoảng cách 4000 dặm

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn đã được phóng vào lúc sáng sớm  hôm thứ ba đã bay hơn hơn 4.000 dặm từ Vandenberg Air Force Base, Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu U.S. Air Force Global Strike của Không quân Hoa Kỳ công bố.
Minuteman III không quân Hoa Kỳ

Kiểm tra tính an toàn và sẵn sàng của Minuteman III

Mục đích của chương trình phóng thử ICBM là để xác thực và xác minh tính an toàn, bảo mật, hiệu quả và khả năng sẵn sàng của hệ thống vũ khí, theo Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân cho biết.

Đại tá Anthony Mastalir, chỉ huy của cách không quân Space Wing thứ 30, là người có thẩm quyền quyết định phóng phi đạn này.
Mastalir cho biết: “Vụ phóng này chứng tỏ rằng chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ phạm vi cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thử nghiệm này trong các hoạt động thời bình giữa các biến động của dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19”. “Biểu thị rằng biên chế vũ khí hạt nhân của chúng tôi là an toàn, bảo mật, đáng tin cậy, hiệu quả và sẵn sàng bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi”.

Duy trì khả năng răng đe bộ ba Hạt nhân

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman (ICBM) đã được đặt trong tình trạng trực chiến từ năm 1962, đóng vai trò là yếu tố phản ứng nhanh nhất trong bộ ba răn đe hạt nhân của quốc gia bởi tính an toàn, bảo mật và hiệu quả. Boeing đã hợp tác với Không quân Hoa Kỳ để thiết kế, phát triển, sản xuất, triển khai và duy trì phi đội tên lửa Minuteman đáng tin cậy kể từ năm 1958, hoạt động như một đội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ răn đe chiến lược.

ICBM Minuteman III là một thành phần của lực lượng răn đe chiến lược của quốc gia dưới sự kiểm soát thuộc Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân.

Lực lượng triển khai Minuteman III

Lực lượng ICBM hiện tại bao gồm tên lửa Minuteman III tại Cánh tên lửa số 90 tại Căn cứ Không quân F.E. Warren, Wyoming; Cánh tên lửa thứ 341 tại Căn cứ Không quân Malmstrom, Montana; và Cánh tên lửa thứ 91 tại Căn cứ Không quân Minot, Bắc Dakota.

www.Uviet.net