Không quân Mỹ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

tháng 8 08, 2020