Israel thử nghiệm hệ thống đánh chặn Tên lửa đạn đạo Arrow-2

tháng 8 13, 2020