Hệ thống tên lửa S-125 bị loại bỏ của Ukraine được khôi phục biên chế hoạt động

Chủ đề có liên quan: