Hệ thống tên lửa S-125 bị loại bỏ của Ukraine được khôi phục biên chế hoạt động

tháng 8 07, 2020