Coronavirus: Israel vượt qua 100.000 trường hợp nhiễm với số người chết hơn 800

tháng 8 22, 2020