Coronavirus: Israel vượt qua 100.000 trường hợp nhiễm với số người chết hơn 800

Chủ đề có liên quan: ,