Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel cùng tham gia tìm phương cách điều trị COVID-19

tháng 8 21, 2020