Các nhà lãnh đạo Không quân Hoa Kỳ bày tỏ sự quan tâm đến phương tiện cơ động tiên tiến trên không

tháng 8 27, 2020