Bốn hệ thống pháo binh của tập đoàn Kalyani đang được Quân đội Ấn Độ thử nghiệm

tháng 8 28, 2020