Belarus nhận các xe chuyển quân bọc thép BTR-82A từ Nga

tháng 8 29, 2020