600 Xe chở những người ủng hộ TT Trump đã đối đầu với những người biểu tình da đen Black Lives Matter

tháng 8 30, 2020