Trung Quốc cung cấp bốn máy bay không người lái tấn công cho Pakistan

tháng 7 07, 2020