Quân đội Ukraine tiếp nhận 4 xe bọc thép BTR-4E mới

tháng 7 05, 2020