Quân đội Đức ký hợp đồng mua tên lửa dẫn đường cho các hệ thống phóng tên lửa MARS II

tháng 7 07, 2020