Quân Đội Hoa Kỳ Yêu Cầu Đề Xuất Mua Các Loại Đạn Dược Vũ Khí Loại Nhỏ

Ngày:05/07/2020  
Uviet.net (05.7.2020): Bộ Tư lệnh Hợp đồng Quân đội Hoa Kỳ đã đưa ra một thông báo trước khi chào mời hợp đồng liên quan đến sản xuất đạn các loại đạn 5.56mm7.62mm và loại đạn cỡ lớn dùng cho súng máy hoặc súng bắn tỉa công phá Calibre .50 ammunition.

Quân đội đã cung cấp chI tiết trong một thông báo ngày 01/7 được đăng lên trang web Cơ hội kinh Doanh liên Bang rằng nó thay mặt cho Văn phòng Giám đốc chương trình, Maneuver Ammunition Systems (OPM-MAS) dự định phát hành Yêu cầu đề xuất (RFP) cho một nhà cung cấp Nguồn thứ hai cỡ nhỏ 5,56mm, 7,62mm và Calibre .50. Nhà cung cấp được yêu cầu tách biệt về mặt địa lý với Nhà máy Đạn dược Quân đội Lake City (LCAAP).

Theo một yêu cầu thông tin được công bố gần đây, việc mua lại sẽ có một giải thưởng cơ bản và đánh giá các giai đoạn định giá tùy chọn. Giải thưởng cơ sở sẽ bao gồm số lượng lớn 10.000.000 viên cỡ nòng 5,56mm và 12.000.000 viên cỡ nòng 7.62mm.

Các Loại đạn sau đây sẽ được bao gồm trong thương vụ mua lại:
 • 5.56mm, M855 Ball Clipped,
 • 5.56mm, M855 Ball Linked,
 • 5.56mm, M200 Blank Clipped,
 • 5.56mm, M855A1 Ball Linked,
 • 5.56mm, M855A1 Ball Clipped,
 • 5.56mm, M855A1 Ball Commercial Pack,
 • 5.56mm, M855A1 Ball Clipped Bulk,
 • 7.62mm, 4 M80 Ball/1 M62 Tracer Linked,
 • 7.62mm, M80 Ball Linked,
 • 7.62mm, M80A1 Ball Linked,
 • 7.62mm, M80A1 Ball Carton,
 • 7.62mm, 4 M80A1 Ball/1 M62A1 Tracer Linked,
 • Caliber .50, M33 Ball Linked,
 • Caliber .50, Lead Free, M33 Ball Linked,
 • Caliber .50, 4 Ball M33/1 Trace M17 Linked,
 • Caliber .50, Lead Free, 4 Ball M33/1 Trace M17 Linked,
 • Caliber .50, M8 API/M20 APIT,
 • Caliber .50, M1A1.
Cũng lưu ý rằng số lượng tối đa của gia đình dòng đạn sau đây sẽ được áp dụng cho mỗi khoảng Thời gian định giá của Năm tùy chọn:

75.000.000 viên đạn loại 5,56mm
48.000.000 viên đạn loại 7.62mm
15.000.000 viên đạn loại Calibre .50 ammunition
Thành phần Hoàn tất được thực hiện theo quy tắc của Hoa Kỳ /Canada với ngoại lệ của đạn Tracer Projectiles, đạn gây cháy Incendiary Projectiles, và bột Magnesium Powder.

Ngày phát hành dự kiến chào mời là ngày 3 tháng 8 năm 2020.
www.Uviet.net