Quân Đội Hoa Kỳ Yêu Cầu Đề Xuất Mua Các Loại Đạn Dược Vũ Khí Loại Nhỏ

tháng 7 05, 2020