Quân đội Hoa Kỳ tìm mua các hệ thống vũ khí và đạn dược đặc biệt do Liên Xô sản xuất

Ngày:09/07/2020  
Uviet.net (09.7.2020): Quân đội Hoa Kỳ đang mua một số lượng không xác định của các hệ thống vũ khí đạn dược phi tiêu chuẩn NATO và các vũ khí thời Liên Xô, theo thông báo trên trang web hợp đồng chính của chính phủ.
vũ khí thời Liên Xô

Theo thông báo cập nhật, Cục chuyên trách các hợp đồng của Bộ tư lệnh quân đội muốn mua các Hệ thống vũ khí đặc biệt Special Ammunition and Weapon Systems (SAWS) cho Bộ Quốc phòng (DoD), các cơ quan khác của Mỹ và các đồng minh nước ngoài cho mục đích thử nghiệm, huấn luyện và chiến đấu để ủng hộ Chiến lược quân sự quốc gia.

Các vật phẩm SAWS chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống vũ khí ngoài Hoa Kỳ. Với mục đích mua lại này, đạn tiêu chuẩn SAWS và phi NATO chủ yếu đề cập đến các mặt hàng đạn dược và vũ khí được sản xuất và sử dụng bởi Liên Xô cũ (FSU) hoặc các nước Khối phương Đông, theo một thông báo đăng trên Cơ hội kinh doanh liên bang.

Danh sách mua tiềm năng bao gồm đạn cho súng trường và súng máy kiểu Liên Xô, như các súng trường gia đình dòng Kalashnikov AK.

Ngoài ra, các tùy chọn để mua các loại đạn cỡ nòng lớn được thiết kế để sử dụng với xe Tank chiến đấu chủ lực T-64, T-72, T-80 và T-90, cũng sẽ bao gồm trong Các thỏa thuận trong tương lai, nhưng không giới hạn trong việc mua các loại đạn pháo và súng cối, lựu đạn, ống phóng rocket, pháo phòng không và tên lửa hàng không, tên lửa chống Tank và tên lửa công phá.

Chính phủ dự định trao nhiều hợp đồng, giá cố định Giao hàng không xác định Hợp đồng số lượng không xác định.


www.Uviet.net