Quân đội Hoa Kỳ di chuyển Các Trực Thăng CH-53 và Các Chiến Hạm đi tránh bão Douglas

Ngày:27/07/2020  

Các Trực Thăng CH-53 được chuyển đến nhà chứa Phi Cơ

Uviet.net (27.7.2020): Căn cứ tàu ngầm và chiến hạm Hải quân Hoa Kỳ có trụ sở tại Hawaii hiện không có khả năng bảo trì đã bắt đầu kế hoạch bố trí khi cơn bão Douglas di chuyển tới Quần đảo Hawaii. Các tàu sắp xếp sẽ được định vị để giúp ứng phó sau bão, nếu cần.
NGỰA THỒ

Ngoài ra, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đỗ toàn bộ phi đội trực thăng ngựa thồ CH-53 trong nhà chứa phi cơ để bảo vệ sức mạnh chiến đấu quan trọng này.

Douglas trở thành một cơn bão vào sáng thứ tư, đó là cơn bão đầu tiên trên Thái Bình Dương của mùa năm 2020 và hiện cách khoảng 1.500 dặm về phía đông của Hawaii, theo dự báo Trung tâm Bão quốc gia.
Chúng tôi đã theo dõi cẩn thận cơn bão này, và dựa trên đường di chuyển hiện tại, chúng tôi đã quyết định bắt đầu kế hoạch sắp xếp các tàu có trụ sở tại Trân Châu Cảng, Robert Chuẩn Đô đốc Robert Chadwick, chỉ huy, Naval Surface Group Middle Pacific của Đơn vị cho biết. Điều này cho phép các tàu có đủ thời gian để di chuyển an toàn ra khỏi đường đi của bão.
Hải quân ra lệnh điều hướng cho một chiến hạm trong điều kiện thời tiết cực đoan để giảm nguy cơ thiệt hại đáng kể cho tàu, tàu ngầm và cầu tàu khi gió lớn và sóng biển. Một số tàu sẽ không được triển khai, do khả năng bảo trì khác nhau và đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để tránh thiệt hại tiềm tàng. Các sĩ quan chỉ huy có một số lựa chọn khi ở lại cảng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của thời tiết. Một số tùy chọn này bao gồm thêm các dây neo và bão bổ sung, thả neo và ngắt kết nối cáp điện bờ.
CH-53 được chuyển đến nhà chứa Phi Cơ

Khi Cánh quân thứ 15 của Không quân và Cánh quân thứ 154 chuẩn bị cho cơn bão Douglas, mục tiêu chính là giữ cho các binh sĩ không quân, thiết bị và cơ sở hạ tầng an toàn. Ngoài ra, các binh sĩ không quân đang sắp xếp bảo vệ tất cả các máy bay để chuẩn bị cho cơn bão đến.


www.Uviet.net