Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu thử nghiệm hệ thống Pháo bắn Đạn Cối tự hành mới

tháng 7 11, 2020