Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu thử nghiệm hệ thống Pháo bắn Đạn Cối tự hành mới

Chủ đề có liên quan: , ,