Pháo Tự Hành 152mm Mới Của Nga Lần Đầu Tiên Được Công Bố

tháng 7 23, 2020