Người Mỹ gốc Việt Đứng Đầu Trong Cuộc Thi Xạ Thủ Ưu Tú Quốc Tế Đặc Biệt Của Quân Đội Hoa Kỳ

tháng 7 03, 2020