Nga giới thiệu hệ thống Phòng thủ S-500 Prometey với tầm bắn 400-600km ra tận không gian

tháng 7 04, 2020