NASA Thưởng $35K Mỹ Kim Cho Thiết Kế Toilet Dùng Trên Mặt Trăng

tháng 7 02, 2020