LRLACM: Tên lửa hành trình thế hệ tiếp theo của Ấn Độ sẽ có Phạm vi hoạt động xa như Nirbhay và Tốc độ siêu thanh của BrahMos

tháng 7 03, 2020