LRLACM: Tên lửa hành trình thế hệ tiếp theo của Ấn Độ sẽ có Phạm vi hoạt động xa như Nirbhay và Tốc độ siêu thanh của BrahMos

Chủ đề có liên quan: , , ,