Lockheed Martin Nhận 703 Triệu Mỹ Kim Cung Cấp Tên Tửa Hellfire Cho Quân Đội Hoa Kỳ

Chủ đề có liên quan: , ,