Lockheed Martin Nhận 703 Triệu Mỹ Kim Cung Cấp Tên Tửa Hellfire Cho Quân Đội Hoa Kỳ

tháng 7 23, 2020