Iran thề sẽ sát cánh cùng Hamas để khủng bố và tiêu diệt nhà nước Israel

tháng 7 07, 2020