Iran rung chuyển bởi vụ nổ mới nhất tại nhà máy khí đốt

8:47 SA_ 15/07/2020  
Chủ đề có liên quan: ,