Điều gì xảy ra nếu bạn nuôi một con Hổ con và một con Sư Tử con cùng nhau?

Ngày:15/07/2020  

Nuôi chung một con Hổ và một con Sư tử con như thế nào?

Nó phụ thuộc vào người chủ, nếu chúng được nuôi cùng nhau và ở cùng nhau mà không cần sự xen vào của bất kỳ con mèo nào khác thì chúng sẽ ổn thôi. Tất nhiên sẽ có xung đột sức mạnh nếu chúng cùng giới tính và loài Hổ sẽ chiếm ưu thế.
hổ và sư tử kết hợp

Tuy nhiên, nếu chúng thuộc hai giới tính khác nhau, phải hết sức cẩn thận để ngăn chặn chúng sinh sản nếu không bạn sẽ gặp những thứ quái dị như Hổ- Sư Tử lai, gọi là Ligers hoặc Tigons thứ không mạng lại lợi ích bảo tồn.
Bây giờ, những gì bạn muốn tránh:

Ligers - chúng phát triển rất lớn:

Liger lai hổ và sư tử
Ảnh: Sư hổ tiếng Anh: liger danh pháp khoa học: Panthera leo × Panthera tigris là con lai giữa sư tử đực với hổ cái. Bố mẹ của sư hổ thuộc cùng chi nhưng khác loài. Sư hổ khác với hổ sư. Sư hổ là loài lớn nhất thuộc họ Mèo

Tigons:

Tigons
Ảnh: Hổ sư là loài lai giữa hổ đực và sư tử cái. Như vậy, bố mẹ của hổ sư cùng chi nhưng khác loài. Hiện nay hổ sư không nhiều bằng sư hổ, nhưng vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 thì số lượng của chúng nhiều hơn sư hổ.
>> Những tình huống xảy ra ở trên là vô trách nhiệm của bất cứ ai là chủ sở hữu.

Bây giờ cần lưu ý rằng, còn một vấn đề khác cũng có thể xảy ra. Nếu bạn có một con Sư tử đực, Sư tử cái và một con Hổ cái, thì 2 con Sư tử có thể tấn công và cố gắng giết chết con Hổ một khi chúng đã đạt đến độ chín về tình dục. Điều này sẽ tương tự với 2 con Hổ và một con Sư tử.

www.Uviet.net