Hầu như tất cả các tên lửa của Pakistan đều được mua bất hợp pháp từ Trung Quốc

tháng 7 05, 2020