Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

B-2 Spirit thả một loạt 80 quả Bom GBU-38 phá huỷ toàn bộ một sân bay

Thứ Tư, tháng 7 01, 2020