B-2 Spirit thả một loạt 80 quả Bom GBU-38 phá huỷ toàn bộ một sân bay

tháng 7 01, 2020