400 Lính Dù Hoa Kỳ Đã Bay 5000 Dặm Tập Trận Nhẩy Dù Chiếm Đảo Trung Quốc

tháng 7 02, 2020