Xâm Nhập Căn Cứ Mỹ, Người Đàn Ông Bị Lính Đặc Nhiệm Tác Chiến Đặc Biệt Của Hải Quân Bắn Chết

tháng 6 18, 2020