Trung Quốc Triển Khai Hàng Chục Ngàn Quân Và Xe Bọc Thép Đến Biên giới Sẵn Sàng Tử Chiến Ấn Độ

tháng 6 09, 2020