Sinh viên trung Quốc qua Mỹ cùng nhóm Antifa đi cướp Phá Nước Mỹ

tháng 6 03, 2020