Shaun King kẻ đã lớn tiếng đòi giật sập tất cả tượng Chúa và Đức Mẹ đang bị Cộng đồng "Doạ Giết"

tháng 6 27, 2020