Quân Đội Ấn Độ triển Khai Nhiều Xe Tank Hạng Nặng Tiến Gần Biên Giới Nghênh Chiến Trung Quốc ở Dãy Hy Mã Lạp Sơn

tháng 6 11, 2020