Pháo Binh Nga sử dụng khẩu Chống Tank MT-12 để dập tắ́t ngọn lửa bất trị tại mỏ dầu ở Siberia

tháng 6 08, 2020_ 08/06/2020  
Chủ đề có liên quan: