Quân đội Mỹ thử nghiệm thế hệ " Đầu Đạn Bay Lượn " thông minh mới trên Chiến đấu cơ F-18 Super Hornet

tháng 6 16, 2020