Quân đội Hoa Kỳ chọn Northrop Grumman để phát triển các hệ thống VADER

tháng 6 27, 2020