Phòng không Syria không đáp trả các cuộc không kích của Israel, đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của Hệ thống S-400?

tháng 6 11, 2020