Obama kêu gọi Tăng cường các cuộc Biểu tình cướp Phá để thay đổi nước Mỹ

tháng 6 04, 2020