Người Hùng Gurtej Của Ấn Độ Đã Tiêu Diệt 12 Lính PLA Của Trung Quốc

tháng 6 29, 2020