Máy Bay Ném Bom Tu-95 Của Nga Đụng Độ Hai Tiêm Kích F-22 Raptor Của Không Quân Hoa Kỳ

tháng 6 11, 2020