Hai con gái Obama là Sasha và Malia Obama Bị bắt lần đầu tiên

tháng 6 09, 2020